Druhy pojmov

Živiny

druh pojmu: Látky

- látky potrebné pre živý organizmus (človeka), pre jeho vznik, vývoj a existenciu
- v užšom slova zmysle ide najmä o makroživiny (bielkoviny, sacharidy, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerálne látky, stopové prvky)
prosím čakajte..