Druhy pojmov

Polysacharidy

druh pojmu: Živiny

- vysokomolekulové kondenzáty monosacharido
- sacharidy, ktoré sa skladajú z viacerých monosacharidov, ktoré v tele sa neabsorbujú priamo, ale rozložením na jednoduchšie sacharidy
- typickým predstaviteľom polysacharidov je napr. vláknina,

Niektoré dôležité potravinové zdroje:
Ovocie, Zelenina, Obilniny, Ryža
prosím čakajte..