Druhy pojmov

Viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny iný názov: Omega-3

skratka: PUFA omega , druh pojmu: Živiny

- sú charakterizované viacerými dvojitými väzbami medzi uhlíkmi, dvojité väzby sú na treťom uhlíku od metylového konca mastnej kyseliny
- tuky Omega 3 majú významné pozitívne účinky pre ľudský organizmus, najmä v oblasti prevencie a liečenia srdcovo - cievnych chorôb, chorôb nervového systému a äďalších
- typickými predstaviteľmi omega 3 kyselín sú EPA a DHA, ktoré sa nachádzajú v rybom tuku.,

Niektoré dôležité potravinové zdroje:
Losos divý atlantický, Makrela atlantická, Sleď divý, atlantický, Pstruh, Ľanový olej lisovaný za studena, Vlašský orech, Repkový olej, SójaTuky omega-3 (viacnásobne nenasýtené mastné kyseliny) sú široko diskutovanou témou posledných 15-20 rokoch.

Prvotným dôvodom k rozprúdeniu tejto diskusie medzi laickou aj odbornou verejnosťou bolo zistenie, že ľudia žijúcich
na pobreží morí a oceánov, majú všeobecne lepší zdravotný stav a dožívajú sa vyššieho veku, ako ľudia žijúci vo
vnútrozemí.
Napr. obyvatelia Okinawy (Okinawa, ostrov Japonska) majú najvyšší priemerný vek.

Najprv sa dali tieto fakty do súvisu s bohatým zastúpením rýb v strave spomínaných štátov, rýchlo sa zistilo, že z
chemického hľadiska ide o veľmi pozitívny vplyv nenasýtených mastných kyselín Omega-3, ktoré ryby obsahujú vo
svojom tuku.
Odvtedy sa problematike omega-3 venovalo veľa odborných výskumov, štúdií, napísalo sa mnoho kníh.

Z poznatkov vyplýva, že omega-3 patria k látkam významne sa podieľajúcimi sa na funkcii organizmu, ako aj pri
prevencii a liečení chorôb.
Omega 3 majú veľký, pozitívny vplyv na srdcovo-cievny systém, ovplyvňujú imunitu, zohrávajú dôležitú úlohu pri vývoji
centrálneho nervového systému plodu, pri udržiavaní vitality nervového systému dospelého človeka

Skratka PUFA je odvodená z angl..Poly satUrated Fatty Acids,
prosím čakajte..