Druhy pojmov

Esenciálna látka

druh pojmu: Všeobecný

- látka, zložka, ktorú si nevie ľudský organizmus sám vytvoriť
- preto sa musí takáto látka prijímať vo výžive, napr. vitamín C
prosím čakajte..