Druhy pojmov

Hydrolýza

druh pojmu: Všeobecný

- rozkladná reakcia, vyvolaná pôsobením vody
- aktivačná energia tejto reakcie je vysoká, takže málokedy prebieha pri bežnej teplote
- pre hydrolýzu biologicky dôležitých látok existujú napr. enzýmy hydrolázy
- hydrolýzou sa začína metabolizmus makroživín - bielkovín, tukov, sacharidov
prosím čakajte..