Druhy pojmov

Metabolizmus iný názov: Látková premena

druh pojmu: Všeobecný

- súhrnný názov pre všetky biochemické zmeny a reakcie, ktoré neustále prebiehajú v živých organizmoch
- látková premena v živých organizmoch
prosím čakajte..