Druhy pojmov

Živočíšne bielkoviny

druh pojmu: Živiny

- bielkoviny živočíšneho pôvodu, pochádzajúce zo svaloviny zvierat alebo z ich mlieka
- typickým predstaviteľom týchto bielkovín je mäso,

Niektoré dôležité potravinové zdroje:
Mäso, Vajcia, Syry, Ryby a plody moraProblematika živočíšnych bielkovín je široko diskutovanou témou.

Existujú dva hlavné názory na používanie bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive človeka
- živočíšne bielkoviny sú nevyhnutné pre rast a obnovu človeka
- živočíšne bielkoviny nie sú pre človeka nevyhnutné, ba sú až škodlivé.
prosím čakajte..