Druhy pojmov

biogénny

druh pojmu: Všeobecný

1. životodarný, životoplodný
2. nevyhnutne potrebný pre život
3. zúčastňujúci sa životných javov
4. organogénny
prosím čakajte..