Druhy pojmov

Uhlík

skratka: C , druh pojmu: Látky

- nekovový prvok
- uhlík je biogénny prvok - je základným prvkom všetkých organických zlúčenín a teda aj živých organizmov


Uhlík je prítomný v každom živom organizme, bez neho nie je možný život v takej podobe, v akej ho poznáme.

Prakticky každá živá bunka má základný skelet, ktorý obsahuje uhlíkové zlúčeniny.
Uhlík je súčasť živín, napr. bielkovín, sacharidov a tukov v potrave ako aj v tele človeka.

Uhlík v anorganickej podobe ako CO2, sa predovšetkým zúčastňuje fotosysntézy,
Známy je kysličník uhoľnatý ako toxický plyn.

V organických zlúčeninách sa vyskytuje v uhľovodíkoch rôzneho typu (napr. aromatické, alifatické uhľovodíky..).
Je súčasťou fenolov, aledehydov, alkoholov, esterov, v viacerých vitamínov... a mnohých ďalších zlúčenín.

Z pohľadu výživy uhlík nie je živina, aj keď pre náš život je úplne nevyhnutný a jeho príjem nie je potrebné sledovať.
prosím čakajte..