Druhy pojmov

Kysličník uhličitý

skratka: CO2 , druh pojmu: Látky

- befarebný plyn, ktorý tvoria dva atómy kyslíka a jeden atóm uhíka
- z pohľadu biológie človeka vzniká ako produkt dýchania a kvasenia
prosím čakajte..