Druhy pojmov

Bielkoviny iný názov: Proteíny

druh pojmu: Živiny

- zložité makromolekulové dusíkaté látky,
- makroživiny, ktoré sú zdrojom výstavby a obnovy buniek a tkanív, stavebným materiálom imunitných látok, enzýmov, častí hormónov a p.
- bielkoviny sú pre človeka životne dôležité - zúčastňujú sa všetkých vývojových fáz života človeka, sú nepostrádateľným základom všetkých systémov človeka, sú nevyhnutné pre jeho zdravie ako aj pre regeneráciu


Bielkoviny sú po vode najviac zastúpenou látkou v ľudskom organizme.
Názov tejto živiny vychádza z gréckeho slova 'proteos', čo znamená 'byť prvý'.
Tento názov oprávnene vyjadruje skutočnosť, že bielkoviny sú základnou stavebnou jednotkou všetkých živých organizmov a teda aj človeka.

Bez bielkovín nie je možné počatie, vývoj a rast plodu, sú nevyhnutné pre mnohé štruktúry tela, uplatňujú sa pri vývoji a funkciách nervového a imunitného systému, samozrejme podporno-pohybového aparátu a ďalšie, sú súčasťou
mnohých enzýmov a hormónov.

Bunky ľudského tela, do určitej, menšej miery aj mozgové bunky, sa počas života človeka neustále obnovujú.
Bielkoviny sa podieľajú aj na regenerácii buniek, tkanív a, orgánov.
Bielkoviny sú teda životne dôležité aj pre človeka.

Bielkoviny patria medzi makroživiny, ich príjem by sa mal pohybovať rádovo v desiatkach gramov za deň.

Kvalita bielkovín, ich zloženie, množstvo, spôsob konzumácie a prípravy jedál, bezprostredne ovplyvňujú naše zdravie a preto je potrebné tejto problematike venovať veľkú pozornosť.
Táto pozornosť je oprávnená o to viac, že bielkoviny sa v tele do zásob ako zdroj makroživiny neukladajú a preto by
sme ich mali pri vyváženej výžive prijímať vo výžive každý deň.

Bielkoviny sú zložité makromolekulové dusíkaté látky, tzv. peptidovými väzbami pospájané aminokyseliny, ktoré sú
zdrojom výstavby a znovu obnovy protoplazmy buniek a tkanív, stavebným materiálom imunitných látok, enzýmov,
častí hormónov a p.
Bielkoviny môžu vykonávať špecifickú úlohu v organizme len po trávení a vstrebaní, teda po ich rozklade na ich
základné stavebné zlúčeniny - aminokyseliny. Tie sú primárnou štrukturálnou zložkou stimulujúcou metabolické
procesy, pôsobia ako stavebné jednotky pre svalové bielkoviny, predstavujú nástroj na mobilizáciu telesného tuku a
stimulujú hormonálnu aktivitu.

Hlavnými tráviacimi enzýmami pre bielkoviny sú pepsín (vytvára sa v žalúdku), trypsín a chymotrypsín, ktoré vytvára
podžalúdková žľaza, pankreas.

Bielkoviny - proteíny - tvoria základ pre zásobovanie našich svalov aminokyselinami, ktoré potrebujeme k tomu,
aby svaly zosilneli a rástli.

Zhrnutie:
- Bielkoviny predstavujú 12 - 15% hmotnosti ľudského organizmu. Z toho asi 10 % obsahuje mozog, napr. svalové
vlákna až 65%.
- Sú štrukturálne - podieľajú sa na vytváraní kostí, chrupaviek, svalov, vlasov, kože, ciev a žíl a ďalších
štruktúr.
- Sú funkčné - sú nevyhnutné pre tvorbu enzýmov a väčšiny hormónov (napr. inzulín, rastový hormón a ďalšie)
- Sú tvorené aminokyselinami, ktoré sú pospájané do veľkých molekúl, ktoré telo nevie priamo prijať, preto ich
musí štiepiť, v konečnej fáze až na aminokyseliny.
- Bielkovina ľudského organizmu obsahuje 20 druhov aminokyselín, z toho je osem esenciálnych, t.j. takých,
ktoré si telo nevie vytvoriť samé a preto ich musí prijímať v potrave.
- Ak niektorá esenciálna aminokyselina chýba, znižuje sa využitie ostatných, čím dochádza k oslabovaniu
organizmu, v krajnom prípade k ochoreniu
prosím čakajte..