Druhy pojmov

Tuky iný názov: Lipidy

druh pojmu: Živiny

- makroživiny
- voria nevyhnutnú súčasť prijímanej potravy
- sú dôležitým zdrojom energie
- majú veľmi významnú a nezastupiteľnú funkciu v ľudskom tele, sú súčasťou mnohých látok v tele ako aj väčších štruktúr


Tuky predstavujú pre človeka významný zdroj energie.
Obsahujú tiež látky, ktoré plnia v organizme dôležité funkcie.
Tuky sú súčasťou tkanív a orgánov, dôležitých látok, napr. cholesterolu, hrajú významnú úlohu pri transporte v tukoch
rozpustných vitamínov, sú dôležitou súčasťou bunkových membrán.

Z chemického hľadiska tuky predstavujú zlúčeniny, pozostávajúce z vyšších karboxylových kyselín (najmä z mastných
kyselín) a z esterov alkoholov (najčastejšie glycerol).
Tuky sú hydrofóbne, vo vode nerozpustné látky

Tuky sa rozdeľujú podľa chemického zloženia na tri veľké skupiny:
- triacylglyceroly, zahrňujúce najčastejšie prijímané tuky v strave (nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny)
- fosfolipidy
- steroly napr. sa nachádzajú v strukovinách

Z pohľadu výživy pôsobenie tukov na organizmus je výslednicou ich primárneho chemického zloženia, spôsobu
spracovannie vo forme jedál, množstva ako aj kombináciou s inými živinami.
Okrem pozitívneho významu pre človeka, tuky predstavujú aj reálne zdravotné riziko, najmä kvôli ich oxidácii.
Tá nastáva pri tepelnom spracovaní a nesprávnom skladovaní.

Celosvetová produkcia tukov v rôznych formách má obrovské hodnoty. Je to približne 170 miliónov ton ročne, z toho
okolo 144 mil.. ton na pripadá na tuky rastlinného pôvodu.
prosím čakajte..