Druhy pojmov

Sacharidy iný názov: Glycidy

druh pojmu: Živiny

- organické zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú vo všetkých živých organizmoch
- sú makroživinou, patria k základným živinám vo výžive človeka a tvoria nezastupiteľnú zložku v strave
- ich názov pochádza od gréckeho slova 'sákcharon' (cukor, sladkosť)
- sú najdôležitejším zdrojom energie vo výžive človeka
- môžu byť súčasťou biologicky aktívnych látok


Sacharidy plnia v tele človeka viaceré dôležité biologické funkcie.
Okrem bezprostredného zdroja energie, sú zásobnou a stavebnou látkou, môžu byť súčasťou biologicky aktívnych látok.

Primárnym zdrojom sacharidov sú zelené rastliny, v ktorých vznikajú fotosyntézou z kysličníka uhličitého a vody za účasti slnečného žiarenia a chlorofylu. Sacharidy sú bohato v zelených rastlinách zastúpené, tvoria 65-80% ich sušiny.
Živočíšne organizmy sa stávajú zdrojom sacharidov až po príjme rastlinných sacharidov, ale ich obsah v týchto organizmoch je nízky, 2-3% sušiny.

Základné rozdelenie sacharidov:
- monosacharidy
- oligosacharidy
- glykogén
- polysacharidy

Z hľadiska správnej, zdravej výživy je potrebné, aby sacharidy kryli 50-60% energetickej potreby organizmu najmä vo forme polysacharidov, ktoré sú zdrojom nielen energie ale aj niektorých dôležitých látok, najmä minerálov a vitamínov.
prosím čakajte..