Druhy pojmov

Aditíva iný názov: Prídavné látky

druh pojmu: Všeobecný

- prídavné látky, ktoré sa pridávajú do potravín za účelom zvýšenia ich trvanlivosti, zlepšenia chute, vzhľadu, tvárnosti a podobne
- aditíva, známe ako 'E' - čka v potravinách, sú široko diskutovanou témou, kvôli potenciálnemu ohrozeniu zdravia človeka niektorými druhmi aditív
prosím čakajte..