Druhy pojmov

Vitamíny

druh pojmu: Živiny

- nízkomolekulové látky, nevyhnutné pre život
- niekedy sa im hovorí 'ochranné živiny'

Základné rozdelenie vitamínov:
- vitamíny, rozpustné vo vode (vitamíny C, B komplex, K, biotín, kyselina listová)
- vitamíny, rozpustné v tukoch (vitamíny A, D, E, K)


V tele človeka majú vitamíny úlohu predovšetkým ako katalyzátory, 'urýchľovače' biochemických reakcií.

V prevažnej miere je ich nutné prijímať stravou, lebo si ich až na malé výnimky (vitamín K a D) ľudský organizmus
nedokáže vytvoriť sám.
Preto sú pre človeka vitamíny esenciálne látky.

Väčšina vitamínov je súčasťou koenzýmov a enzýmov, ktoré zabezpečujú dôležité procesy látkovej výmeny.
Okrem toho vitamíny majú celý rad významných ochranných účinkov, predovšetkým ako antioxidanty.

Z toho dôvody sú vitamíny nevyhnuté pre život.
Tomu napovedá aj ich názov, ktorý je odvodený od slova 'vita'.
Presnejšie napísané, poľský biochemik, Kazimierz Funk, objaviteľ prvého vitamínu - tiamínu, (v roku 1912) navrhol
označenie z latínských slov 'vital' a 'amine' = 'životne dôležité amíny', ( i keď sa neskôr zistilo, že po chemickej stránke
tieto látky nie sú amíny, ale názov sa používa dodnes)
prosím čakajte..