Druhy pojmov

Glukóza iný názov: Hroznový cukor, krvný cukor

skratka: Glc , druh pojmu: Živiny

- monosacharid, ktorý ma kľúčové úlohy v energetickom fungovaní organizmu
- je to najrýchlejší a najzákladnejší zdroj energie pre človeka,

Niektoré dôležité potravinové zdroje:
Biely cukor, MedGlukóza je životne dôležitá pre ľudský organizmus, jej hodnota v krvi je prísne riadená na hormonálnej úrovni.

V prírode sa vyskytuje vo forme 'D' , a 'L' forma, ktorá sa pripravuje synteticky. Chemické aj fyzikálne vlastnosti majú takmer zhodné. S fyzikálnych vlastností sa líšia najmä v tom, že obe formy otáčajú rovinu polarizovaného svetla do opačných smerov.

Glukóza vzniká z vody a kysličníka uhličitého fotosyntézou za prítomnosti chlorofylu a účasti svetelného žiarenia.
Výsledkom fotosyntézy je okrem glukózy aj kyslík.

Toto je zjednodušený vzorec vzniku glukózy:

6 CO2 + 6 H2O + svetlo = C6H12O6 + 6 O2,

Za bežných okolností získava organizmus glukózu zo zdrojov:
- z potravy, ktorá obsahuje buď priamo glukózu, alebo vo forme oligosacharidov a polysacharidov
- zo zásob, vo forme živočíšnej glykogénu, ktorý je uložený v pečeni a vo svaloch
- je to obmedzený zdroj na pokrytie potrieb energetických požiadaviek
- vlastnou biochemickou tvorbou, najmä z aminokyselín (glukoneogenéza), čo je nefektívna ale najmä z dlhodobejšieho hľadiska neprijateľná cesta, lebo sa spotrebuvávajú telové bielkoviny
prosím čakajte..