Druhy pojmov

Prekurzor

druh pojmu: Všeobecný

- látka, z ktorej vplyvom chemickej reakcie vzniká výsledná látka
(napr. beta - korotén je prekurzorom vitamínu A)
prosím čakajte..