Druhy pojmov

Kyslík

- z biologického hľadiska najdôležitejší biogénny prvok pre človeka
- kyslík je nevyhnutný pre život človeka : je kľúčovovým prvkom pre funkciu mozgu, srdca, pečene, svalov a mnohých ďalších orgánov človeka
- je neoddeliteľnou súčasťou najdôležitejšej tekutiny pre človeka - vody
- zúčastňuje sa mnohých biochemických reakcií, ktoré sú dôležité napr. pre tvorbu energie
- je súčasťou mnohých organických zlúčenín : peroxidy, aldehydy, alkoholy a ďalších
- deficit kyslíka a jeho reaktívne formy sú jedny z príčin viacerých závažných chorôb: srdcovo-cievne choroby, rakovina, cukrovka...
prosím čakajte..