Druhy pojmov

Amín

druh pojmu: Látky

1. organická zlúčenina, obsiahnutá v aminokyselinách
2. derivát amoniaku, v ktorom jeden, dva alebo tri atómy vodíka sú nahradené príslušným radikálom, napr. fenylom, metylom alebo etylom
prosím čakajte..