Druhy pojmov

Makroživiny

druh pojmu: Všeobecný

1. zložité biomolekuly, nevyhnutné pre život organizmov
2. spoločné označenie pre bielkoviny, tuky a sacharidy
3. nevyhnutná súčasť výživy človeka

Telo ich potrebuje relatívne vo veľkých dávkach (gramy až desiatky gramov denne).
prosím čakajte..