Druhy pojmov

ATP iný názov: Adenosin trifosfát

skratka: ATP , druh pojmu: Enzýmy

- nukleotid s viacerými funkciami.
- najvýznamnejšia z nich je funkcia pre prenos chemickej energie v rámci metabolizmu bunky
- hrá kľúčovú úlohu v energetickej bilancii organizmu, jeho častý deficit môže byť zdrojom mnohých chorôb
prosím čakajte..