Druhy pojmov

Zdravie

- stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti
(Svetová zdravotnícka organizácia, WHO)
- odhaduje sa, že podľa tejto presnej definície zdravia je približne 70-90% ľudí nezdravých
- akokoľvek sa zdá toto číslo nadhodnotené, ak sa pozrieme na svoj život, život našich príbuzných a ľudí z okolia, stav vyššie spomínanej pohody je dnes veľmi zriedkavý
prosím čakajte..