Druhy pojmov

Choroba

druh pojmu: Choroby a zdravotné poruchy

- medicínsky termín, ktorým sa označujú poruchy telesných a duševných funkcií človeka, vyúsťujúce do zníženej
výkonnosti, kvality či skrátenia dĺžky jeho života
- choroba je vlastne každá odchýlka od normálneho priebehu životných procesov človeka
prosím čakajte..