Druhy pojmov

Serotonín iný názov: 5-hydroxytryptamin

skratka: 5-HT , druh pojmu: Hormóny

- významný neurotransmiter (prenášač nervových vzruchov)
- v centrálnom nervovom systéme sa serotonín zúčastňuje predovšetkým procesov, ktoré sa podíeľajú na vzniku nálad
- prispieva k pocitu optimizmu
prosím čakajte..