Druhy pojmov

Adaptácia

druh pojmu: Všeobecný

1. prispôsobivosť
2. zmena správania organizmu na zmenené podmienky
prosím čakajte..