Druhy pojmov

Adenosin trifosfát

skratka: ATP , druh pojmu: Látky

- vysoko energetická zlúčenina, ktorá má kľúčový význam pre tvorbu energie v organizme - v rámci metabolizmu bunky
- preto má ATP veľký význam v energetickej bilancii celého organizmu
- jeho častý deficit môže byť zdrojom mnohých chorôbAdenosin trifosfát (ATP) je nukleotid s viacerými funkciami., najvýznamnejšia z nich je funkcia pre prenos chemickej
energie v rámci metabolizmu.
ATP má hrá kľúčovú úlohu v energetickej bilancii organizmu, je bezprostredným energetickým zdrojom a vytvára zásoby
energie na určitý čas pre všetky bunky tela.
Využíva sa nepriamo z makroergických väzieb pomocou hydrolýzy.

Je veľkým zdrojom energie - pri hydrolýze jednej molekuly ATP sa uvoľňuje až 50 kJ /mol. pri štandartných fyziologických
podmienkach.

Energia z ATP organizmus využíva na energetické pokrytie fyziologických funkcií - napr. prenos nervového vzruchu,
svalovú prácu, ale aj napr. pri prekonávaní osmotického tlaku pri prenose iónov cez bunkovú membránu.

Z ATP sa vytvára adenosin disfosfát a adenosin monofosfát.
prosím čakajte..